HACCP Light versus Full HACCP

HACCP Light versus Full HACCP

1 | HACCP Light

• U respecteert de goede hygiënische praktijken.
• U voert zelf geen gevarenanalyse uit, maar u bewaakt de voorgeschreven     CCP’s en aandachtspunten. U gebruikt hierbij de kritische grenswaarden en correctieve acties
• Indien U een niet-conformiteit vaststelt tijdens de bewaking, registreert U steeds de niet conformiteit samen met de genomen corrigerende acties en maatregelen.
• U registreert dagelijks de temperatuur van de gekoelde en diepgevroren ruimtes.
• U bewaart documenten gedurende 6 maanden na het verstrijken van de minimale houdbaarheid.

2 |  Full HACCP 

• Principe 1 : Voer een gevarenanalyse uit.
• Principe 2 : Bepaal de kritische controle punten (CCPs)
• Principe 3 : Bepaal de kritische limiet(en).
• Principe 4 : Stel Monitoring Procedure vast
• Principe 5 : Bepaal de corrigerende acties.
• Principe 6 : Bepaal verificatieprocedures.
• Principe 7 : Leg documentatie vast

Wenst u ter plaatse meer informatie.
Contacteer ons:
annemie.bert@haccp-coach.be 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x