Meldingsplicht en klachten, hoe zit dat nu juist...?

Meldingsplicht en klachten, hoe zit dat nu juist...?

Meldingsplicht:

Wanneer je redenen hebt om aan te nemen dat een product niet voldoet aan de regels van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) ben je een melding hierover verplicht. 

Wat kunnen redenen zijn:

 • Grondstoffen die door de leverancier gemeld zijn voor terugname maar reeds verwerkt in jouw product
 • Panne van koeling te laat opgemerkt en reeds in verkoop gebracht
 • Aanwezigheid van vreemde voorwerpen

Je bent zelf verantwoordelijk om de nodige stappen te ondernemen wanneer je ontdekt dat een product schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Wat zijn de eerste stappen:

 • Grondstoffen die gevaar kunnen opleveren, blokkeren
 • FAVV verwittigen
 • Product uit de handel nemen
 • Recall: Kopers verwittigen via persbericht dit product niet te gebruiken, of terug te brengen.

Klachten

Een klacht is eigenlijk een melding van een ontevreden klant

 • Registreer deze klachten en hou ze bij
 • Analyseer de klachten
 • Neem acties en maatregelen om deze klachten in de toekomst te vermijden
 • Noteer de genomen acties en hou ze bij.

Maak tijd om elke dag een kleine stap vooruit te zetten, zo kan je stelselmatig alles in orde brengen.

Melding & klachten zijn meestal verbonden aan het niet goed opvolgen van mogelijke gevaren. In onderstaand filmpje hierover wat meer informatie.

Zie je nu zelf het bos door de bomen niet meer, of heb je niet de tijd om alles correct op punt te zetten. Contacteer ons gerust, wij kunnen jou hierbij helpen.

Bovendien kan je voor een opleiding een subsidie ontvangen via de KMO Portefeuille van 30%. 


Veel succes!

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x