Ongediertebestrijding in mijn onderneming

Ongediertebestrijding in mijn onderneming

Ongedierte in jouw onderneming. Je kan het missen als kiespijn, het schaadt je imago maar bovenal brengt het gezondheidsrisico’s met zich mee. Bovendien is een preventieplan een verplichting binnen de HACCP regels.

Wat zeggen de richtlijnen van voedselveiligheid en het FAVV over je ongediertebestrijdingsplan?

 

EEN ONGEDIERTEBESTRIJDINGSPLAN IN MIJN BEDRIJF

Vliegend of kruipend ongedierte kan het voedsel microbieel besmetten. Tref de nodige maatregelen om vliegende en kruipende insecten, en knagend ongedierte uit de keuken en uit de andere lokalen te weren.

- Zorg voor een goed uitgewerkt reinigingsplan waarbij U op geregelde tijdstippen, ook de kleinste hoekjes van de keuken en bijhorende ruimten, grondig reinigt.
- Deuren dienen niet onnodig open te staan.
- Verwijder buiten de dienst alle voedsel uit de keuken en andere lokalen.
- Vermijd niet afgesloten opslag van voedingsmiddelen.
- Voorzie verwijderbare horren aan te openen ramen en buitendeuren.
- Voorkom dat bestrijdingsmiddelen rechtstreeks of onrechtstreeks met voedsel in contact komen.
- Biociden moeten toegelaten zijn.
- Ze moeten apart worden opgeslagen in ruimten of kasten die kunnen worden afgesloten en in overeenstemming met de voorschriften van de producent worden gebruikt.
- Alle gebruiksaanwijzingen van de in het bedrijf gebruikte bestrijdingsmiddelen moeten voorhanden zijn.

In elk bedrijf waar voeding verwerkt wordt is het verplicht een plan voor ongediertebestrijding te hebben.

Wat houdt dit in?

- Een grondplan waar de lokazen op aangeduid zijn
- De technische fiches van de gebruikte lokazen
- Bijhouden van non-conformiteiten
- Bijhouden van corrigerende acties

Nu is het perfect mogelijk om dit allemaal zelf op te volgen, maar je kan hiervoor best een gespecialiseerde firma voor inschakelen. Zij zijn thuis in elke soort van ongedierte en weten perfect met welke middelen zij dit best bestrijden (middelen goedgekeurd in voedingsbedrijven).

DENK ER AAN, DIT ONGEDIERTEBESTRIJDINGSPLAN IS EEN VERPLICHTING!

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x