TRACEERBAARHEID IN MIJN BEDRIJF

TRACEERBAARHEID IN MIJN BEDRIJF

 

Traceerbaarheid in jouw onderneming. Het is een verplichting van het FAVV om een registratie bij te houden van je inkomende/uitgaande goederen. Traceerbaarheid is een hulpmiddel dat toestaat om producten terug te roepen wanneer ze onveilig zijn.

TRACEERBAARHEID IN MIJN BEDRIJF

 

Wat is traceerbaarheid?

 

Traceerbaarheid is de mogelijkheid om een product in alle stadia van de productie, verwerking en distributie te traceren en te volgen. Het is één van de middelen om risico’s te beheren, en laat toe om:

- Efficiënter terug te roepen.

- Voedingsmiddelen die (vermoedelijk) een gevaar voor de gezondheid inhouden, doelgerichte en gedetailleerde informatie over deze producten aan de consument aan te bieden.

- Nuttige gegevens te bezorgen aan de instanties die het probleem onderzoeken (bv. over de betrokken bedrijven, de oorzaak van de besmetting, de maatregelen die moeten worden genomen, …).

De stadia van traceerbaarheid:

- Traceerbaarheid "in" bij binnenkomst van producten in een voedingsmiddelenbedrijf. Deze producten moeten geïdentificeerd en geregistreerd worden zodat ze altijd terug te leiden zijn naar de toeleverancier.

- Traceerbaarheid "out" bij het vertrek van de producten, zodat ze ook op hun nieuwe bestemming kunnen worden opgespoord.

Hoe pas je dit nu toe?

- Dit kan gebeuren aan de hand van je leveringsbonnen. Hierop moeten volgende identificatie gegevens vermeld worden:

                - Aard van het product

                - Identificatie van het product

                -  Hoeveelheid

                - Ontvangstdatum

                - Vestigingseenheid van afkomst.

 

Pas jij reeds traceerbaarheid in jouw onderneming toe? Staan alle vereiste gegevens op jouw lijst? Proficiat! Jouw traceerbaarheid is prima in orde!

 

Maar zie je nu echt het bos door de bomen niet meer, is het veel theorie omzetten naar praktijk…Dan kan ik dit ter plaatse voor u komen bekijken. Ik leg de juiste werking uit zodat alles heel duidelijk en haalbaar wordt.

 

DENK ER AAN, TRACEERBAARHEID IS EEN VERPLICHTING!

____________________________________________________________________

 

Annemie Bert

HACCP-Coach
annemie.bert@haccp-coach.be
+32 496 41 41 33

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x