Validatie en verificatie, hoe zit dat juist?

Validatie en verificatie, hoe zit dat juist?

Validatie:
 Na het opstellen van het HACCP-plan wordt overgegaan tot de validatie, dat wil zeggen een controle om na te gaan of dit plan wel degelijk geschikt is om de specifieke gevaren voor het product en zijn productlevensloop te beheersen.
Verificatie daarentegen gebeurt achteraf, nadat het plan vastgelegd is. Men moet bepalen of het HACCP-systeem, inclusief de CCP’s en de kritieke grenswaarden, geschikt is om de aanwezige risico’s te elimineren of te reduceren tot een aanvaardbaar niveau. De vooropgestelde corrigerende maatregelen (monitoringsysteem) moeten worden beoordeeld (gevalideerd) of ze het gewenste effect hebben in praktijk.
 
Verificatie:
Verificatie is het onderzoeken, vaststellen en erkennen van de juistheid van zaken. De controle op juistheid van het plan dient te gebeuren op regelmatig vooraf vastgelegde tijdstippen (min. 1x/jaar).
Dit kan door onder andere een microbiologische analyse te maken van je voeding, staalnames voor handhygiëne en oppervlaktestalen. Door deze analyses kan je je procedures bijsturen en optimaliseren.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x