Voeding voorverpakken of toch niet.

Voeding voorverpakken of toch niet.

 

Voeding voorverpakt aanbieden of toch niet? Wanneer mag je voeding verpakt aanbieden en wat met dagverse verpakte voeding?

Wat zeggen de richtlijnen van voedselveiligheid en het FAVV over voorverpakte voeding?

 

Wat verstaan we onder voorverpakte en niet verpakte voeding en wat zijn de regels hierover:

 

VOORVERPAKTE VOEDING

Dit is een artikel bestaande uit een voedingsmiddel en het verpakkingsmiddel waarin dit alvorens te koop te worden aangeboden is verpakt, waarbij dit verpakkingsmiddel het voedingsmiddel geheel of ten dele kan bedekken, maar zodanig dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat het verpakkingsmiddel wordt geopend of aangetast. 

WAT MOET ER VERMELD ZIJN OP VOORVERPAKTE VOEDING:

  • Verkoopbenaming
  • Ingrediëntenlijst
  • Minimale houdbaarheidsdatum
  • Bewaarvoorschriften
  • Naam en adres fabrikant
  • Erkenningsnummer
  • Allergenen
  • Alcoholvolumegehalte

 

NIET VOORVERPAKTE (DAGVERSE) VOEDING:

Voeding dat om hygiënische redenen verpakt wordt (vb. brood in bakkerij) behoeft geen sticker. Ook voeding die met het oog op de piekverkoop reeds ingepakt wordt (vb. belegde broodjes) hoeven geen informatiesticker als:

a) de verkoop uiterlijk op de dag na hun verpakking plaatsvindt, en

b) een verpakkingsdatum vermeld wordt op de verpakking of dat de exploitant met zekerheid aan de bevoegde autoriteit kan aantonen met behulp van een intern systeem dat deze levensmiddelen uiterlijk op de dag na hun verpakking verkocht worden. Vb met kleurcodes. Bij gebrek aan een verpakkingsdatum of aan een dergelijk systeem, moeten deze levensmiddelen geëtiketteerd worden.

De samenstelling van deze producten dient echter door de verkoper voldoende te zijn gekend zodat hij de klant correct kan informeren aangaande de aanwezigheid van bvb. bepaalde allergenen. Deze informatie kan ook verschaft worden aan de hand van affiches met allergenen pictogrammen of een informatiemap. Zo is bvb. een schapkaart die per artikel de aanwezige ingrediënten of allergenen pictogrammen bevat een handig hulpmiddel. Zodoende heeft ook het personeel voldoende informatie.

 

Heb je deze tips doorlopen en is het nu duidelijk voor jou? Proficiat! Jouw voeding zal met de juiste informatie en op de correcte manier aangeboden worden!

 

 

 

 

Annemie Bert

HACCP-Coach
annemie.bert@haccp-coach.be
+32 496 41 41 33

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x