HACCP Audit

Hoe staat het met de voedselveiligheid in uw horecazaak?
Voldoen de huidige infrastructuur en uw werkmethodes aan de bepalingen van het FAVV?
Wilt u uw zaak grondig voorbereiden op een externe audit van het voedselagentschap? 


Een uitgebreide HACCP audit helpt u daarbij op goede weg!

De HACCP-Coach komt langs en zal op basis van de checklist van het FAVV, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, een gedetailleerd en professioneel HACCP rapport opstellen. 

Wat houdt een HACCP audit in?

  • Risicoanalyse en identificatie van kritische controlepunten
  • Hygiëneplan: plan voor reiniging en ontsmetting
  • Temperatuurbeheersing
  • Kruisbesmetting en ongediertebestrijding
  • Traceerbaarheid: Inkoop, ontvangst, opslag en bereiding producten
  • Registratie klachten en meldingen
  • Documentatie

Wat mag u van een HACCP audit verwachten?

De HACCP audit wordt op afspraak uitgevoerd door de HACCP Coach en neemt ongeveer 3 uur in beslag. De volledige checklist wordt doorlopen en uitgebreid gedocumenteerd met fotomateriaal. De audit gebeurt steeds in samenspraak met de verantwoordelijken en kan op een rustig tijdstip uitgevoerd worden zodat u niet onnodig gehinderd wordt tijdens de service.

Wanneer en hoe krijg ik feedback?

Na 10 werkdagen krijgt u het volledige HACCP verslag en worden de resultaten besproken in een feedbackmeeting. De HACCP Coach is er niet alleen om te wijzen op de gebreken en de zwakke punten, maar zal ook tips en advies geven om de werking te verbeteren en de nodige tools en werkmethoden aanreiken. Indien nodig is er ook een mogelijkheid om een HACCP training op de werkvloer te organiseren voor leidinggevenden en/of het personeel.

Controle en evaluatie

Na de HACCP audit kan je kiezen om de opvolging zelf te doen of je ook hierin door ons te laten begeleiden. Deze opvolging kan jaarlijks herhaald worden. Kijken of alles nog steeds vlot verloopt , of er nieuwe regels zijn en of er nieuwe aanpassingen moeten gebeuren. 

 Bovendien 40% subsidie mogelijk  voor opleidingen door de KMO Portefeuille.


HACCP Audit

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x